แบ่งปัน อย่างเป็นระบบ

การลงพื้นที่มอบของก็เสี่ยง 💢 แต่ไม่ไปคนก็อด

ประสานล่วงหน้า

🔊 เราจึงต้องประสานล่วงหน้าก่อน ทำความเข้าใจ มอบบัตรคิวไว้ให้ก่อน ลดการมุง ลดความโกลาหล คนอาสาก็ไม่เหนื่อยหนัก 😃

คนต่างจังหวัด . . คนกรุงเทพฯ

เส้นทางในซอยรัชดา 36 ยาวไปถึงวังหิน ถ้าช่างสังเกตจะเห็นชุมชนแออัด ชุมชนซาเล้งหาของเก่าขายเป็นระยะหลายหย่อม ส่วนมากไม่ใช่คนพื้นเพ กทม. แต่มาจากหลายจังหวัด หวังทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว เมื่อไม่ใช่ประชากร กทม. ตามทะเบียนราษฏร์ ทำให้ไม่อยู่ในสาระบบการได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ

แบ่งปัน ทั้งสิ่งของและกำลังใจ

พวกเราจึงลงเท้าไปพูดคุย ถามไถ่ และไปแบ่งปัน
ขอบคุณครูศูนย์เด็กในชุมชนช่วยส่งต่อข้อมูลให้เราได้ช่วยเหลือกัน

พลเมืองอาสา โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม