Homepage

รวบรวมและกระจายของบริจาค ให้ผู้ขาดแคลน

ให้..ได้ให้

ในช่วง Covid-19

ร่วมซื้ออาหารและของใช้ให้คนที่ขาดแคลน

มาช่วยกันให้คนในชุมชนตั้งตัวได้ และคนที่ยังขาดแคลนได้มีกิน

โอนตรงเข้ามูลนิธิฯ ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Covid-19 เราช่วยอะไรได้บ้าง

อุดหนุนชุมชน

เราอุดหนุนเกษตรกรโดยตรง
จึงได้อาหารดี ราคาย่อมเยา
ชุมชนเล็กๆ ที่ทำของดีมีรายได้ และขายได้ในราคาที่เป็นธรรม

จัดสรรเป็นระบบ

เราทำงานร่วมกับมูลนิธิฯ รู้ว่าที่ไหนขาดอะไร จึงจัดสรรสิ่งจำเป็นได้พอดีกับที่ต้องการ

โดยเรารวบรวมรายการสินค้าที่ผู้บริจาคออเดอร์มา แล้วส่งให้มูลนิธิฯ เพื่อจัดสรรให้แต่ละชุมชน

ให้คนที่ยังขาดแคลน

หลายคนมีรายได้เพียงแค่กินมื้อต่อมื้อ หรือวันต่อวัน เมื่อต้องกักตัว รายได้ลดน้อยลง หรือไม่มีงาน เราจึงต้องจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วงโควิดให้พวกเขาได้ใช้ก่อน

เมื่อเขามีโอกาสหารายได้ ก็จะจัดหาให้ตัวเองได้
โดยเราคัดให้คนที่เดือดร้อนจริงเท่านั้น

ให้..ได้ให้

ในช่วง Covid-19

ร่วมซื้ออาหารและของใช้ให้คนที่ขาดแคลน

ซื้ออาหาร ให้พวกเขาสุขภาพดี

ช่วยให้คนในคนที่ขาดแคลน และแคมป์คนงานได้มีกิน
และดูแลตัวเอง ระหว่างกักตัว และหารายได้ไม่ได้

ร่วมดูแลชุมชน

คุณหมอทำงานกันเหนื่อยกว่าปกติมาก
นานๆ ได้กินที ก็อยากให้ได้ทานสิ่งที่ชุบชูใจ

ร่วมดูแลทีมแพทย์

รับเงินมาแล้ว เราทำอะไรบ้าง

เราจะอัพเดทยอดทุกวันอังคารที่ 1 กับ 3 ของเดือน
สามารถติดตามได้ในหน้านี้

สรุปงบ

สรุปยอดบริจาคทุกสองอาทิตย์
เพื่อให้รู้ว่ามีงบบริจาคแต่ละประเภทเท่าไร

ซื้อของ

ซื้อของตามงบบริจาคแต่ละประเภท โดยเลือกอาหารที่ดี เลือกของที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการปัจจุบันของผู้ขาดแคลน และราคาย่อมเยา

บริจาค

จัดสรรสู่ผู้ที่ยังขาดแคลนตามที่ได้คัดกรองไว้
หากเป็นยา เรามีทีมติดตามอาการด้วย โดยเลือกบริจาคเฉพาะสิ่งที่จำเป็นมากๆ ก่อน เนื่องจากช่วงนี้ความต้องการสูงมาก

เราทำงานร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

คอยชี้เป้าได้ว่าที่ไหนต้องการอะไร จำนวนเท่าไร เราเพียงจัดของมาให้
แล้วมูลนิธิก็ดำเนินการแจกจ่ายอย่างทั่วถึงต่อไป

สามารถติดตามการบริจาคได้ที่ เล่าเรื่อง . . เกื้อกูล

เลี้ยงขนมและกาแฟ ทีมทำงาน ได้นะ

หากเห็นว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ อยากสนับสนุนและให้กำลังใจ
เลี้ยงขนมและกาแฟเราได้นะ 😀😀

เพราะเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริจาค เลยมาเขียนขอขนมเลย 🤣

╭———————–╮

. . . ขอบคุณด้วยหัวใจค่ะ 🙂 . .

╰———————–╯

สัตว์

อาสาสมัครทำเว็บไซต์

เชื่อมผู้บริจาคกับความต้องการของ

ป่า

อาสาสมัครเชื่อมชุมชน

เพื่อการให้อย่างเข้าถึง

Buy us a cup of coffee.

ธนาคาร :
เลขที่บัญชี :
ชื่อบัญชี :

ไทยพาณิชย์
157-2-10012-0
อุษณีย์ อุตราภิรมย์สุข

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : 157-2-10012-0
ชื่อบัญชี : อุษณีย์ อุตราภิรมย์สุข

ทำไมถึงทำเว็บนี้

เห็นว่าเราช่วยอะไรได้ ก็ช่วยเลย

เห็นมูลนิธิบริจาคของได้ไม่พอกับผู้เดือดร้อน พอคิดได้ว่าทำเว็บแบบนี้น่าจะช่วยได้ เราทำเว็บได้ก็ทำเลย ซึ่งเราอยากช่วยผู้เดือดร้อนในเรื่องอื่นด้วย เช่น จะหารายได้เองได้อย่างไร แต่ด้วยกำลังที่มีตอนนี้ จึงออกมาเป็นเว็บร่วมกันซื้อของบริจาค ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราทำได้เลยด้วย

ชุมชนพูนสุข คือใคร

พื้นที่แบ่งปันและเกื้อกูลเพื่อเพิ่มพูนความสุขให้ตัวเองและผู้อื่น
โดยไม่จำกัดรูปแบบ อะไรที่เกื้อกูลกันได้อย่างเมตตาต่อตัวเองด้วย เราอยากจะทำ