แจ้งชำระเงิน

โอน หรือบริจาคผ่าน QR Code ก็ได้

QR Code บริจาค มูลนิอาสาสมัครเพื่อสังคม

บริจาคเงินผ่าน QR Code ขอลดหย่อนภาษีได้ทันที

ไม่ต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือใบอนุโมทนาบัตร และยังได้รับการพิจารณาคืนเงินภาษีที่รวดเร็วอีกด้วย   

* ต้องเลือกว่า “ให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลรายการนี้ให้แก่กรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี”

สามารถตรวจสอบการบริจาคได้หลังบริจาค 2 วัน ที่ https://epit.rd.go.th/