ผ้าอ้อม แผ่นรองซึม ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

45 ฿

3 – 4 ชิ้น

คำอธิบาย

ปกติมีคนออกไปหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายดูแลผู้สูงอายุในบ้านได้

แต่พองานลด หรือออกไปทำงานไม่ได้ จึงมีเงินไม่พอซื้อผ้าอ้อมสำหรับดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในบ้าน