บริจาคเงิน

100 ฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

บริจาคเป็นเงินเพื่อให้มูลนิธิได้ดำเนินการซื้อของบริจาคได้อย่างคล่องตัว

สนับสนุนด้านใดๆที่ขาดแคลน เช่น อุปกรณ์การแพทย์

รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งของด้วย

เงินส่วนนี้จะเข้ามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ผู้ที่ดำเนินการจัดสรรแจกจ่ายของบริจาคโดยตรงนะคะ