ข้าวหอมมะลิ เพื่อทีมหมอ

50 ฿

≈ 12 จาน

คำอธิบาย

ชวนสมทบค่าข้าวให้คุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์กัน

โดยเราจะซื้อข้าวหอมมะลิ หอมนุ่มฟู เพื่อให้ช่วงเวลาที่ได้ทานข้าวก็ได้พัก เสริมแรง และชุบชูใจไปด้วย

ซึ่งข้าวจะนำส่งผู้ที่ทำอาหารส่งมอบตามโรงพยาบาลต่างๆ

แล้วเราจะอัพเดทว่าเราส่งให้ใครทำ และเค้าส่งมอบไปที่ไหนอีกทีค่ะ