สนับสนุนปลูกผักสวนครัว

12 ฿

เด็ดกินได้เรื่อยๆ . . ต้นละ 10 – 15 บาท

คำอธิบาย

ร่วมให้ทุนสนับสนุนวัตถุดิบ สำหรับชุมชนที่มีศักยภาพในการพึ่งพาตัวเอง

เพื่อให้คนในชุมชนหรือแคมป์คนงาน มีกินได้เรื่อยๆ

  1. เด็ดทานเองได้เรื่อยๆ
  2. หากทานแล้วยังมีเหลือ สามารถจำหน่ายสร้างรายได้ พึ่งตัวเองได้

มีอะไรบ้าง

ปลูกผักกินเอง

กล้าผักที่พร้อมโตเป็นแหล่งอาหาร ราคาราว 10 บาท เช่น ต้นพริก กะเพรา โหระพา มะเขือต่าง ๆ ผักชายา เป็นต้น

เพาะเห็ดเด็ดกิน

ทานแทนเนื้อสัตว์ได้ดี แต่ผู้เพาะต้องมีความเข้าใจว่า เลี้ยงเห็ดในที่ชื้นได้ แต่ต้องไม่อยู่ในที่พักอาศัย ไม่ใช่ห้องน้ำในบ้าน เพราะเชื้อรามีผลกระทบกับสุขภาวะ เชื้อเห็ดต่างๆ มีตามนี้ค่ะ

  • นางฟ้าสีขาว -10-
  • นางฟ้าภูฏาณ ฮังการี -12-
  • เห็ดหูหนู -15-
  • เห็ดดำ อะไรซักอย่าง 10-12 บาท