แบ่งปัน อย่างเป็นระบบ บริจาคให้ทั่วถึงและปลอดภัย

การลงพื้นที่มอบของก็เสี่ยง 💢 แต่ไม่ไปคนก็จะอด

🔊เราจึงต้องประสานล่วงหน้าก่อน ทำความเข้าใจ มอบบัตรคิวไว้ให้ก่อน ลดการมุง ลดความโกลาหล คนอาสาก็ไม่เหนื่อยหนัก 😃

poonsuk planet

พฤษภาคม 26, 2564

มะม่วงน้ำใจ เกษตรกรส่งมาสมทบบริจาคด้วย

✻ มะม่วงน้ำใจ จากเพื่อนชุมชนพูนสุข
เดินทางจากเนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ถึงมือเพื่อนผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 ชุมชนแรงงานแยกขยะลาดกระบัง

รายได้ส่วนหนึ่งของแรงงานแยกขยะ มาจากการเก็บขยะขาย
เมื่อร้านค้าขายได้น้อย ขยะรีไซเคิลก็น้อยลง
ส่งผลให้รายได้ของแรงงานเหล่านี้ลดลง
การแบ่งปันอาหารและผลไม้จากพวกเราจึงช่วยเขาได้มาก

poonsuk planet

พฤษภาคม 17, 2564

ชุมชนซาเล้ง ขนาดมหึมา ลาดพร้าว 80

ชุมชนซาเล้งขนาดใหญ่มาก ซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆสถานทูตแห่งหนึ่ง เรานำถุงข้าวสารและของอื่นที่จะมอบให้วันนี้ พักเดียวมีคนทยอยมารับของ เราบอกว่าได้คนละนิดละหน่อยก่อนนะ ทุกคนตอบเหมือนกันว่าแค่นี้ก็ไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรแล้ว

poonsuk planet

พฤษภาคม 15, 2564