สรุปยอดบริจาค


ยอดบริจาคแต่ละเดือน

มิ.ย. 2564

ข้าวสาร

อาหารแห้ง

จัดซื้อ อะไรบ้าง จากใครบ้าง

มิ.ย. 2564

เห็ดแห้ง จากชุมชนพูนทรัพย์ จ.กรุงเทพฯ 

ผักผลไม้ และไข่ จากกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยๆ แล้วส่งกระจายไป

ทำไมต้องอุดหนุน

อาชีพที่ทำเองได้

มีหลายชุมชนสามารถประกอบอาชีพค้าขายจากบ้านจากชุมชนตัวเองได้ หากเขามีรายได้เพียงพอ ก็ไม่ต้องรอรับของบริจาค เราจึงสนับสนุนด้วยการซื้ออาหารที่แต่ละชุมชนผลิตเองได้ ไปส่งต่อให้อีกคนอีกกลุ่ม ซึ่งต้องการอาหารเพื่อยังชีพอย่างเร่งด่วนและยังไม่สามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ เป็นการช่วยสองที่ไปพร้อมกัน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วย เพราะหากเราไม่ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ สักวันเงินเขาหมด ก็ต้องจัดถุงยังชีพให้เขาเพิ่มอีก

อุดหนุนชุมชนในกรุงเทพฯ

ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวัน มีทั้งอาชีพแม่บ้าน ซาเล้ง เมื่อโควิดมาตำแหน่งที่ไม่จำเป็นนักก็ถูกเลิกจ้าง แม่บ้านที่เคยไปทำความสะอาดที่สำนักงานก็ไม่ต้องไปแล้ว เพราะ work from home กัน จึงมีคนถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนมาก ด้วยรายได้ที่น้อยอยู่แล้ว คนที่มีเงินเก็บ ก็มีเพียงเล็กน้อย ไม่อาจอยู่ยงคู่กับโควิดที่อยู่มาหลายเดือนได้ ครั้นจะให้หางานอื่นๆ ก็ใช่ว่าทุกคนจะมีหนทางใหม่ จึงได้แต่ประหยัดกันไป เงินก็ร่อยหรอขึ้นทุกวัน ยิ่งคนไม่มีเงินเก็บ หลายๆคนหากินได้มื้อต่อมื้อก็มี ยิ่งแย่ใหญ่ ด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นเช่นนี้ เราจึงต้องช่วยกันไปก่อน และหากใครมีอาชีพให้พวกเขา พวกเขายินดีมากที่จะทำ หลายๆคนขอรับของแค่พอดีสำหรับช่วงนี้ เพราะยังมีหวังว่าจะไม่กี่วันนี้คงจะหาเงินได้ เอาของที่มีไปช่วยคนอื่นๆ กระจายๆกันไปเถอะ เนื่องด้วยเขารู้ดีว่าคนที่ต้องการคือจำเป็นมากแค่ไหน

อุดหนุนเกษตรกร

แม้เกษตรกรจะสามารถปลูกผลผลิตได้เอง สามารถมีกินได้โดยไม่ลำบาก แต่ก็มีค่าใช้จ่ายต้องดูแล จากการดูแลสวนขนาดใหญ่เพื่อขายผลผลิต ก็ปรับมาปลูกน้อยลง เพราะขายได้น้อยลง แต่ก็หมายถึงรายได้ที่น้อยลงด้วย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายยังเท่าๆเดิม ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าเทอมลูก ก่อนที่พวกเขาจะเป็นหนี้ เรามาช่วยกัน