🚣‍♂️ ทางเรือ เราก็ไป

แบ่งปันสิ่งของแนวริมคลองลาดพร้าว

“พี่ๆ กองนี้เราจะขนไปยังไง”
“อ๋อ อันนี้เข็นไปทางนี้ จะขนไปทางเรือ”
🚣‍♂️🚣‍♂️ ส่งทุกทางเพื่อให้ถึง ผู้รอคอย
🚣‍♂️🚣‍♂️ วันนี้ไปทางเรือกัน #กู้วิกฤติโควิด19