ขอบคุณสำหรับการเกื้อกูลกัน

ได้รับรายการสินค้าบริจาคแล้ว ขอบคุณค่ะ 🙂

ของที่คุณบริจาคจะถูกจัดสรรไปยังชุมชน
และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือภายใน 2 – 3 อาทิตย์
สามารถติดตามการเกื้อกูลกันได้ที่

ข้าวบริจาค สู่ครัวกลางชุมชนวัดไผ่ตัน

แรงงงานจากทวาย อาสาหลักช่วยจัดถุงยังชีพช่วยคนไทย

ปีแรกที่โควิดระบาดที่ทวายไม่ติดเลย และเป็นอาสาหลักช่วยจัดถุงยังชีพช่วยคนไทย
เพราะอาสาคนไทยกลัว มาน้อย ทีมนี้มาทีเป็นสิบ ช่วยขนลงชุมชนคนไทยด้วย
เพราะช่วยเหลือเกื้อกูล จึงรอดไปด้วยกัน

poonsuk planet

สิงหาคม 5, 2564

ถุงยังชีพ 300 ชุด พร้อมมอบ

🛍️ ถุงยังชีพ 300 ชุด พร้อมมอบ
🙏 สร้างบุญอาสาวิสาขบูชา ไปพร้อมกันเลย
💞 สุขใจทั้งผู้มอบ อาสา และผู้ได้รับ

poonsuk planet

สิงหาคม 1, 2564

แบ่งปัน อย่างเป็นระบบ

การลงพื้นที่มอบของก็เสี่ยง 💢 แต่ไม่ไปคนก็จะอด

🔊เราจึงต้องประสานล่วงหน้าก่อน ทำความเข้าใจ มอบบัตรคิวไว้ให้ก่อน ลดการมุง ลดความโกลาหล คนอาสาก็ไม่เหนื่อยหนัก 😃

poonsuk planet

พฤษภาคม 26, 2564


ร่วมเอื้อเฟื้อการเกื้อกูลโดย

Poonsuk Planet
พลเมืองอาสา
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม