สนับสนุนทีมงาน

สนับสนุนการทำงานของทีมงาน

หากเห็นว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ น่าสนับสนุน อยากให้กำลังใจ
เลี้ยงกาแฟเราสักแก้วได้นะ หรือสามารถสนับสนุนได้เท่าที่สะดวกใจเลย

เพราะเราทำงานนี้กันโดยไม่มีรายได้เลยค่ะ

╭———————–╮

. . . ขอบคุณด้วยหัวใจค่ะ 🙂 . .

╰———————–╯

สัตว์

อาสาสมัครทำเว็บไซต์

ป่า

อาสาสมัคร . . .

Buy us a cup of coffee.

ธนาคาร :
เลขที่บัญชี :
ชื่อบัญชี :

ไทยพาณิชย์
157-2-10012-0
อุษณีย์ อุตราภิรมย์สุข

ทำไมถึงทำเว็บนี้

เห็นว่าเราช่วยอะไรได้ ก็ช่วยเลย

เห็นมูลนิธิบริจาคของได้ไม่พอกับผู้เดือดร้อน พอคิดได้ว่าทำเว็บแบบนี้น่าจะช่วยได้ เราทำเว็บได้ก็ทำเลย ซึ่งเราอยากช่วยผู้เดือดร้อนในเรื่องอื่นด้วย เช่น จะหารายได้เองได้อย่างไร แต่ด้วยกำลังที่มีตอนนี้ จึงออกมาเป็นเว็บร่วมกันซื้อของบริจาค ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราทำได้เลยด้วย

ชุมชนพูนสุข คือใคร

พื้นที่แบ่งปันและเกื้อกูลเพื่อเพิ่มพูนความสุขให้ตัวเองและผู้อื่น
โดยไม่จำกัดรูปแบบ อะไรที่เกื้อกูลกันได้อย่างเมตตาต่อตัวเองด้วย เราอยากจะทำ

เนื่องจากมีคนสอบถามกันมามากว่าอยากซื้อสินค้าเกษตรชุมชนด้วยต้องทำยังไง
ตอนนี้ในเว็บยังเปิดเป็นรับบริจาคให้ชุมชนอย่างเดียว
ส่วนสินค้าอื่นๆสามารถจัดซื้อทาง ร้านชุมชนเล็กๆ ของเราก่อนได้ค่ะ ขอบคุณที่เกื้อกูลกันค่า