ถุงยังชีพ 300 ชุด พร้อมมอบ

🛍️ ถุงยังชีพ 300 ชุด พร้อมมอบ
🙏 สร้างบุญอาสาวิสาขบูชา ไปพร้อมกันเลย
💞 สุขใจทั้งผู้มอบ อาสา และผู้ได้รับ

#พลเมืองอาสา #เกื้อกูลแบ่งปัน

ต้นเรื่อง โดย พลเมืองอาสา