SOS อาหาร เพื่อให้คนในชุมชนอิ่มท้อง

‼️?ตอนนี้หลายๆชุมชนเริ่มมีคนติดเชื้อแล้วเป็นคลัสเตอร์ใหม่กระจายอยู่ทั่วเมือง

รับบริจาคอะไรบ้าง
อาหารที่เก็บได้นาน เช่น อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง เครื่องปรุง และอุปกรณ์ครัวเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะได้กระจายความช่วยเหลือเปิดครัวชุมชนในพื้นที่ใหม่ๆ

และบริจาคเงินผ่านเทใจ

poonsuk planet

พฤษภาคม 6, 2564