ข้าวบริจาค สู่ครัวกลางชุมชนวัดไผ่ตัน

ชุมชนวัดไผ่ตัน ที่นี่ก็ได้รับข้าวจากเนินมะปรางของเราไป

พี่น้องแรงงานชาวทวาย

วิกฤติโควิดส่งผลกระทบต่อคนทุกคน
ที่นี่ ชุมชนวัดไผ่ตัน (พญาไท กรุงเทพฯ) ก็ได้รับข้าวจากเนินมะปราง จ. พิษณุโลก
ที่พลเมืองอาสา X ชุมชนพูนสุข จับคู่เกษตรกร ส่งเสบียงช่วยพี่น้องแรงงานจากทวายที่เดือดร้อน

ส่วนใหญ่ทำงานรับจ้างเป็นกำลังหลักอยู่ที่ อตก.

มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวกัมพูชา ชาวลาว ชาวไทย ชาวทวาย (ตอนใต้ของเมียนมาร์)

จัดระบบดูแลกันเองในชุมชน

บางส่วนติดเชื้อ บางส่วนว่างงานจึงผันตัวเป็นอาสาสมัครติดตามอาการเพื่อนในชุมชน
แบ่งโซนการดูแล ตามการติดเชื้อ
มีครัวกลางทำอาหารดูแลคนในชุมชน

อาสาหลักช่วยจัดถุงยังชีพช่วยคนไทย

ปีแรกที่โควิดระบาดที่ทวายไม่ติดเลย และเป็นอาสาหลักช่วยจัดถุงยังชีพช่วยคนไทย
เพราะอาสาคนไทยกลัว มาน้อย ทีมนี้มาทีเป็นสิบ ช่วยขนลงชุมชนคนไทยด้วย

พี่อารีย์ จากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

เพราะช่วยเหลือเกื้อกูล
จึงรอดไปด้วยกัน 😊

ขนมจีนน้ำยาปลาใส่หยวกกล้าย ของเมียนมาร์ตอนใต้จานนี้ น่าทานมากค่ะ ใส่หลากหลายสมุนไพร ทั้งพริก กระเทียม หอมแดง ขมิ้น ขิง และตะไคร้ กินอาหารเป็นยา แบบนี้เอง

** อาหารในข่าวนี้ เราไม่ได้บริจาคไปนะคะ เราแค่เคยบริจาคข้าวให้ชุมชนนี้

จาก Poonsuk Planet