เราอุดหนุนใครบ้าง

เรามีของสดกันเยอะ ให้ทานของสดมีประโยชน์กว่า

ฝากเราอุดหนุนชุมชนหนึ่ง เพื่อให้อีกชุมชนได้มีกิน

เราเป็นตัวเชื่อม เนื่องจากเราทำงานกับหลายชุมชนจึงรู้ว่าที่ไหนขาด ที่ไหนมี ก็แค่นำจากที่หนึ่งไปเติมให้อีกที่หนึ่ง โดยอาศัยการเกื้อกูลจากคนในสังคมมาเติมเต็มให้วงจรนี้เกิดขึ้นได้

ให้คนที่ทำเพื่อสุขภาพของคนทั่วไปอยู่ได้ เราก็จะมีของดีทานไปเรื่อยๆ

รู้จัก..คนต้นน้ำ

กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ผัก ผลไม้ เห็ด ไข่ นานาชนิด

ชาวบ้านทำนาแล้วก็ยังมีปัญหาหนี้สิน เลยรวมตัวกันมาปลูกผักริมรั้วกินได้ ปลูกในบริเวณบ้านของตัวเอง ไม่ได้มีแปลงใหญ่ รวบรวมมาจาก 37 ครอบครัว มีประกันราคาให้เกษตรกร

ชุมชนพูนทรัพย์ จ.กรุงเทพฯ 

น้ำพริกนรกกุ้ง น้ำพริกปลาแห้ง น้ำพริกกากหมู

จากชุมชนใต้สะพาน ย้ายมาอยู่เป็นหลักแหล่งมากขึ้นแล้วตั้งชื่อว่า ชุมชนบ้านพูนทรัพย์ มากันจากหลายท้องถิ่น ทําให้มีภูมิปัญญา ความเป็นพื้นบ้านที่หลากหลาย เมื่อนำมาแชร์กัน จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

อาหารทะเล จากชุมชนทางใต้

ปลาเค็ม ปลาสามรส ปลาแห้ง ปลาหวาน หมึกแห้ง หอยดอง ใบเหลียง ผักพื้นบ้าน น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกปลาจิ้งจั้ง

ชาวบ้านในหลายจังหวัดทางใต้ ทั้งกระบี่ พังงา ประจวบฯ พัทลุง ชุมพร ระนอง ภูเก็ต สตูล มีอาหารทะเลดีๆ ปรุงดี ต้องการคนอุดหนุน

ข้าวและผลไม้อินทรีย์ จากเนินมะปราง

เมื่อห้างร้านปิด สินค้าก็ขายได้น้อยลง ต้องการการกระจายก่อนที่ผลไม้จะเสียหาย เกษตรกรรายนี้ยังคอยส่งเสบียงข้าวแลผลไม้มาบริจาคที่มูลนิธิเรื่อยๆด้วย