นมผงเด็ก และนมผงสำหรับผู้ป่วย

50 ฿

วันละ 24 – 68 บาท ขึ้นกับช่วงวัย

คำอธิบาย

ช่วงนี้มีคนต้องการนมผงสำหรับเด็กเป็นจำนวนมาก เนื่องจากแม่ต้องกักตัว ให้นมลูกไม่ได้บ้าง
หรือเด็กทั่วไปที่ต้องการโปรตีน

รวมถึงนมผงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมพาต เพื่อให้ได้สารอาหารครบ

โดยเราจัดซื้อยี่ห้อและคุณภาพตามที่เหมาะสม
เราปรึกษาผู้รับและผู้เชี่ยวชาญก่อนจัดซื้อ เพื่อให้ตรงตามความต้องการจริงๆ

*นมเด็ก และนมสำหรับผู้ป่วย เป็นคนละชนิดกัน