ปรอทวัดไข้

50 ฿

ชิ้นละ 100 – 200 บาท

คำอธิบาย

เพื่อคอยติดตามอุณหภูมิร่างกาย และรายงานผู้ดูแล
หากผิดปกติ จะได้จัดการได้อย่างทันท่วงที

แบบมีคุณภาพ ราคา 100 – 200 บาท ขึ้นกับที่หาได้ในขณะนั้น